Wsparcie funkcji poznawczych

Szanowni Państwo

zaburzenia funkcji poznawczych pojawiają się najczęściej w wyniku choroby lub uszkodzenia mózgu, nabytego (wskutek urazu głowy, udaru, niedotlenienia, infekcji) lub wrodzonego. Czasami objawy zaburzeń funkcji poznawczych wyprzedzają postawienie diagnozy lekarskiej. Tak dzieje się w przypadku chorób neurodegeneracyjnych np. choroby Alzheimera, kiedy to zaburzenia pamięci krótkotrwałej są pierwszymi objawami toczącego się już procesu chorobowego.

Zapraszam osoby z zaburzeniami funkcji poznawczych w tym pamięci, spostrzegania zmysłowego, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, a także mowy i praksji aby w trakcie indywidualnych spotkań prowadzonych w przyjaznej atmosferze móc je wzmocnić. Będą mieli Państwo możliwość pracy zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami. 

Oczywiście przed rozpoczęciem rehabilitacji konieczne jest wykonanie badania, które pozwoli określić rodzaj występujących zaburzeń poznawczych oraz stopień ich nasilenia. Badanie w głównej mierze polega na wykonaniu testów i/lub prób klinicznych badających możliwie szerokie spektrum funkcjonowania. Wszystkie próby dostosowywane są do możliwości osoby badanej.

Zaburzeniom pamięci jak i zaburzeniom funkcji poznawczych może towarzyszyć obniżenie nastroju, doświadczanie smutku, bezradności. W związku z tym, oprócz terapii funkcji poznawczych ważne jest uzyskanie wsparcia w tej trudnej sytuacji. Terapeutyczny charakter samej relacji interpersonalnej ma znaczenie w pracy neuropsychologicznej.

Ponadto rodziny osób chorych mogą  doświadczać trudności w kontakcie z danym członkiem rodziny, a osoba chora może mieć trudność w wyrażaniu swoich myśli, potrzeb, uczuć.

Zapraszam do kontaktu osoby doświadczające trudności w kontakcie z chorymi bliskimi jak i osoby chore, które chcą usprawnić swoje relacje z najbliższymi.