Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym, czy doświadczającym trudnych sytuacji. Ta forma pomocy użyteczna jest w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się w formie kilku (kilkunastu) spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Wsparcie realizowane jest w czterech etapach:

  • określenie (diagnoza) problemu, to znaczy zidentyfikowanie trudności z jaką osoba sobie nie radzi
  • określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem
  • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności
  • wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach 🙂