Wsparcie psychologiczne osób w podeszłym wieku i ich rodzin

Zaburzeniom pamięci jak i zaburzeniom funkcji poznawczych może towarzyszyć obniżenie nastroju, doświadczanie smutku, bezradności. W związku z tym, oprócz terapii funkcji poznawczych ważne jest uzyskanie wsparcia w tej trudnej sytuacji. Terapeutyczny charakter samej relacji interpersonalnej ma znaczenie w pracy neuropsychologicznej.

Ponadto rodziny osób chorych mogą  doświadczać trudności w kontakcie z danym członkiem rodziny, a osoba chora może mieć trudność w wyrażaniu swoich myśli, potrzeb, uczuć.

Zapraszam do kontaktu osoby doświadczające trudności w kontakcie z chorymi bliskimi jak i osoby chore, które chcą usprawnić swoje relacje z najbliższymi.