Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne  – to forma pomocy, która jest oferowana osobom zdrowym przeżywającym, czy doświadczającym trudnych sytuacji. Ta forma pomocy użyteczna jest w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych.

Odbywa się w formie kilku (kilkunastu) spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Wsparcie realizowane jest w czterech etapach:

  • określenie (diagnoza) problemu, to znaczy zidentyfikowanie trudności z jaką osoba sobie nie radzi
  • określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem
  • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności
  • wzmocnienie osoby w realizowanych przez nią zmianach 🙂

Więcej informacji – zobacz W czym mogę pomóc – moja oferta